Meedenkpanel

Het Meedenkpanel is een initiatief van Moedig Groningen in samenwerking met gemeente Groningen, de Voedselbank, Stichting Leergeld, WIJ, Stadjers Hand in Hand en Sterk uit Armoede. Elke vier maanden denken mensen mee over wat goed gaat en wat beter kan om mensen met een krappe beurs te steunen. Antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem in een rapport gepubliceerd.

Hoe gaat het Meedenkpanel in zijn werk?

Maatschappelijke organisaties hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over hun dienstverlening, waaronder hoe ze het beste mensen met een krappe beurs kunnen bereiken. Deze vragen worden uiteengezet in een vragenlijst, die bij de panelleden worden voorgelegd. De ervaringen van panelleden, waaronder niet alleen mensen met een krappe beurs maar ook vrijwilligers en professionals, zijn hierbij van essentieel belang. Het doel is om niet alleen te praten over, maar rechtstreeks met mensen met een krappe beurs. Deze vragenlijst is herhaaldelijk uitgezet in zowel 2022 als 2023.

Maatschappelijke organisaties kunnen op twee manieren deelnemen. Ten eerste kunnen ze hun klanten en vrijwilligers uitnodigen om deel te nemen aan het panel, waardoor een breed scala aan mensen met een krappe beurs wordt bereikt. Ten tweede hebben ze als organisatie zelf de mogelijkheid om specifieke vragen aan het panel voor te leggen. De organisaties streven ernaar om de resultaten van dit onderzoek te gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren.

Het Meedenkpanel is oorspronkelijk opgezet door de Voedselbank, maar inmiddels hebben meerdere organisaties zich hierbij aangesloten. Het is een groeiend initiatief, waarbij andere maatschappelijke organisaties nog kunnen aansluiten. Moedig Groningen ondersteunt en faciliteert dit initiatief, en stimuleert de verdere ontwikkeling ervan.

Rapporten eerdere panels

Indien je geïnteresseerd bent in een van de eerdere rapporten, nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen voor het opvragen ervan. Hieronder vind je een overzicht van beschikbare rapporten:

  1. Rapport en samenvatting van de pilot Meedenkpanel van 13 juli 2022.
  2. Definitief rapport van 20 oktober 2022, met onderwerpen als de stand van welzijn, financiën, energie-armoede, het volwassenfonds voor cultuur, busvoordeelabonnementen, het gebruik van deelfietsen, en de dienstverlening van Stichting Leergeld en de Stadjerspas. Dit rapport is gebaseerd op de feedback van 430 deelnemers.
  3. Definitief rapport van 21 februari 2023, waarin onder andere wordt ingegaan op algeheel welzijn, het volwassenfonds voor sport & cultuur, en dierenwelzijn. Dit rapport omvat de input van 243 deelnemers en 9 hulpverleners.

Meer weten of ook meedoen?

Om onze ambitie te realiseren, zoeken we steun en samenwerking vanuit het werkveld. We hopen dat we ook jouw organisatie of bedrijf kunnen interesseren. Meer weten? Neem dan even contact met ons op.