Samen tegen armoede
We gaan graag met je in gesprek

Wij zijn Moedig Groningen

We geloven dat armoede niet hoeft te bestaan en dat het op zijn minst eenvoudiger en overzichtelijker moet kunnen voor mensen met schulden. We zijn een publiek-privaat netwerk voor financiële zelfredzaamheid en willen de gevolgen van schuldproblemen en armoede verzachten.

Illustratie budget en onkosten

Enkele jaren geleden is Sociaal Werk Nederland gestart met het project Moedige Mensen. Met als doel om de armoede in 15 regio’s aan te pakken door krachtige lokale samenwerking te organiseren tussen:

  • Bedrijfsleven
  • Vrijwilligerswerk
  • Gemeenten
  • Sociaal werk

We hebben dit hier in Groningen opgepakt met een aantal partijen die een rol spelen in het armoede- en schulden-vraagstuk, waaronder een aantal bedrijven. Met ondersteuning van CMO STAMM zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten georganiseerd en projecten gestart op het gebied van armoede en schulden.

Concrete verbeteringen

Om concreet verbinding te hebben met de praktijk en daadwerkelijk verbeteringen te realiseren, hebben we werkgroepen. De werkgroepen organiseren dialoogbijeenkomsten waarin gezamenlijk gezocht wordt naar innovatieve oplossingen van gesignaleerde problemen.

Het bestuur van Moedig Groningen bestaat uit vijf mensen, Evert Janse (voorzitter), Thomas de Boer (penningmeester) Lineke Smit (secretaris), Miriam Feddema (algemeen bestuurslid) en Marc Verschuren (algemeen bestuurslid).

Brenda Harsveld is als coördinator sinds januari 2023 aangesteld voor 1 dag per week.

Meer weten of ook meedoen?

Om onze ambitie te realiseren, zoeken we steun en samenwerking vanuit het werkveld. We hopen dat we ook jouw organisatie of bedrijf kunnen interesseren. Meer weten? Neem dan even contact met ons op.